Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så tänker Moderaterna om din karriär

Vad händer på arbetsmarknaden och vilka tankar har de partier som nu sitter riksdagen om din karriärutveckling? Vi ställde tre frågor till samtliga åtta riksdagspartier för att höra om deras tankar kring stressen och ohälsan i arbetslivet, arbetstagares möjligheter att vidareutbilda sig och om åldersdiskriminering. Här redovisas Moderaternas svar.

1. Vi har under en lång tid sett kraftigt ökade sjukskrivningssiffror på grund av stress i samhället. Det innebär stora samhälleliga kostnader, kostnader för arbetsplatserna och en stor kostnad både ekonomiskt och personligt för individerna då många inte orkar gå tillbaka till sitt arbete. Fråga:Vad kommer ni, konkret göra, för att hjälpa individerna som drabbas och samtidigt få ner sjukskrivningarna som beror på stress?

Svar: Vi föreslår en riktad tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön i grupper med hög risk för sjukfrånvaro. Dessutom föreslår vi stärkta förebyggande insatser – vi vill se en förebyggandegaranti där en rimlig målsättning är att den som har ett jobb och är i behov av förebyggande insatser ska kunna påbörja dessa inom en månad. Vi vill också införa en särskild rehabiliteringskedja för lätta psykiska diagnoser med tidigare insatser kombinerat med specialiserade handläggare hos Försäkringskassan och ett särskilt omställningsspår hos Arbetsförmedlingen.

Här hittar du övriga partiers tankar kring din karriär

2. Arbetslivet blir allt mer föränderligt. Många av oss kommer att byta karriär flera gånger under sin yrkeskarriär. Om vi har en utbildning där vi satsat pengar och tid och vi har blivit äldre och kanske har bostadslån och familj där vi har försörjningsplikt. Fråga: Hur kommer ni konkret underlätta för de som vill/måste byta karriär mitt i arbetslivet?

Svar: Moderaterna vill höja gränsen för studiemedel till 60 år. Vi vill också höja fribeloppet, den inkomst man kan tjäna utan att studiemedlet minskar, till 200 000 kronor per kalenderår för att det ska bli enklare att kombinera jobb och utbildning. Dessutom föreslår vi rut-avdrag för fortbildning.

Läs också: Ekonomer allt mer stressade på jobbet

3. I julas blev det klart att pensionsåldern höjs. Det innebär att många av oss kommer att behöva jobba ända upp i 70-årsåldern. Men åldersdiskrimineringen märks av redan strax efter 40 år fyllda. Fråga: Vad har ni för konkreta åtgärder för att motverka åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden?

Svar: Under alliansregeringen infördes ålder som en diskrimineringsgrund i arbetslivet, men att motverka negativa attityder till äldre och åldersfixering är en betydligt svårare uppgift. Politiken kan bidra genom att uppmärksamma frågan och genomföra reformer som uppmuntrar arbete längre upp i åldrarna. Vi föreslår bland annat en förstärkning av jobbskatteavdraget för äldre. Erfarna medarbetares kompetens och erfarenhet är en fantastisk resurs.

Läs också: Unga ekonomer flyr usla chefer

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se