Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så tänker Centerpartiet om din karriär

Vad händer på arbetsmarknaden och vilka tankar har de partier som nu sitter riksdagen om din karriärutveckling? Vi ställde tre frågor till samtliga åtta riksdagspartier för att höra om deras tankar kring stressen och ohälsan i arbetslivet, arbetstagares möjligheter att vidareutbilda sig och om åldersdiskriminering. Här redovisas Centerpartiets svar.

1. Vi har under en lång tid sett kraftigt ökade sjukskrivningssiffror på grund av stress i samhället. Det innebär stora samhälleliga kostnader, kostnader för arbetsplatserna och en stor kostnad både ekonomiskt och personligt för individerna då många inte orkar gå tillbaka till sitt arbete.Vad kommer ni, konkret göra, för hjälpa individerna som drabbas och samtidigt få ner sjukskrivningarna som beror på stress?

Svar: När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. Trots den ökande psykiska ohälsan är tillgången till stöd för den som drabbats idag alldeles för dålig. Brist på utbildad personal är en starkt bidragande orsak till varför inte tillräckligt många människor får den hjälp de behöver. Vi vill därför stärka öppenvårdpsykiatrin med 1,2 miljarder kronor så att människor med lättare psykiska besvär, exempelvis stress eller utbrändhet, fortare kan få hjälp genom enklare samtalsstöd.

Om det går så långt att den som upplever stress blir sjukskriven är det viktigt att den får det stöd som den behöver för att kunna bli bra igen. Målet ska alltid vara att personen ska börja jobba igen men det är viktigt att återgången i arbete sker på det sätt som den sjukskrivne själv vill och orkar med. I lugn och ro efter egen förmåga. Blir man sjuk ska man få snabbt få hjälp. Ju snabbare och tätare kontakt med läkare och arbetsgivare, desto bättre. Läkare, arbetsgivare och försäkringskassan måste bli bättre på att samarbete. För mer hållbara arbetsplatser behövs också förebyggande arbetsmiljöarbete och hälsovård.

Här hittar du övriga partiers tankar kring din karriär

2. Arbetslivet blir allt mer föränderligt. Många av oss kommer att byta karriär flera gånger under sin yrkeskarriär. Om vi har en utbildning där vi satsat pengar och tid och vi har blivit äldre och kanske har bostadslån och familj där vi har försörjningsplikt. Hur kommer ni konkret underlätta för de som vill/måste byta karriär mitt i arbetslivet?

Svar: För att fler ska kunna och vilja arbeta längre måste det bli lättare att byta karriär senare i livet. Det måste bli enklare att läsa in behörighet till högskolan eller yrkeshögskolan. Vi vill bygga ut yrkeshögskolan så att fler människor får möjlighet till nya, specialiserade yrkeskarriärer. Personer som redan har en högskoleexamen ska kunna komplettera den genom att läsa kortare kurser eller utbildningar på yrkeshögskolan eller högskolan. Utbildningsformer som uppmuntrar livslångt lärande bör främjas. Det kan vara relevanta sommarkurser av fördjupingskaraktär, distanskurser och kurser på halvfart som man kan kombinera med arbete. Vi vill också göra det möjligt att få studiestöd högre upp i åldrarna.

Läs också: Småföretagare ser ljusare på framtiden

3. I julas blev det klart att pensionsåldern höjs. Det innebär att många av oss kommer att behöva jobba ända upp i 70-årsåldern. Men våra medlemmar märker av åldersdiskrimineringen redan strax efter 40 år fyllda. Vad har ni för konkreta åtgärder för att motverka åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden?

Svar: Alla former av diskriminering är förbjudet. Det är viktigt att samhället upprätthåller de diskrimineringslagar som finns i vårt land. Ett långt arbetsliv innebär mycket erfarenhet och kompetens. Det är orimligt och många gånger obegripligt om den erfarenheten och kompetensen inte tas tillvara i en tid när kompetensförsörjning är avgörande för företags tillväxt och utveckling. För att ändå underlätta för fler äldre att arbeta vill vi se en höjd LAS-ålder, sänkta arbetsgivaravgifter, dubbla jobbskatteavdrag från och med det år man fyller 65 år samt att den särskilda löneskatten för äldre avskaffas. För mer hållbara arbetsplatser behövs förebyggande arbetsmiljöarbete och hälsovård, tidiga och täta insatser vid sjukskrivningar och bättre vägar till karriärväxling och omställning senare i arbetslivet.

Läs också: Blandade åldrar berikar på jobbet

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se