Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Känn dig själv – grunden i framgångsrik rekrytering

Rekrytering kan bidra till ökat engagemang och lönsamhet på arbetsplatsen. Samhällsentreprenören Lennart Engelhardt, vill slå ett slag för värdegrundsbaserad och fördomsfri rekrytering som sätter självkännedom i fokus – både i ledningsgruppen och verksamheten.

Kraven på hög kvalitet och leverans ökar i många organisationer, så även pressen på den enskilda medarbetaren. Stress och psykisk ohälsa kommer många gånger som ett brev på posten. Men Lennart Engelhardt, vd på jobbmatchningstjänsten Happyr, menar att ett värdegrundsarbete i kombination med digitala verktyg är rätt medicin för att skapa arbetsplatser där medarbetarna trivs och är produktiva.

Läs om: Många akademiker stressade

Lennart Engelhardt

– Rekrytering är en viktig del av den här helheten. Den handlar om en strategisk och operativ kompetensförsörjning för att nå verksamhetens mål. För att klara av detta krävs metoder där man ser kopplingen mellan rekrytering, värde och effekt. 

Happyr har därför utvecklat en värdegrundsbaserad, fördomsfri och digitaliserad tjänst för jobbmatchning och kompetensförsörjning. Värdegrundsbaserad innebär att företaget känner sin kultur, att man vet vilka värderingar som är viktiga och som verkligen efterlevs i organisationen. Det handlar om att känna sig själv, både som ledare och organisation. 

– Rekryteringen ska återspegla företagets faktiska värderingar, inte något drömslott där man som företag vill vara “i den perfekta världen”. När man står för – och handlar utifrån att ”det här är vi”, då skapas trygghet på arbetsplatsen.

Läs mer: Ledarskapet avgör arbetsmiljön

För att klara av det krävs, enligt Lennart Engelhardt, vetenskaplig matchning och digitalisering. Med hjälp av moderna systemstöd, vetenskapliga metoder som har hög validitet och genom att samla in och analysera data om både organisationen och de tilltänkta kandidaterna kan man förbättra träffsäkerheten i sina rekryteringar väsentligt. Genom maskininlärning kan man dessutom ytterligare förbättra träffsäkerheten i framtida rekryteringar. Men den allra viktigaste framgångsfaktorn är människan.

– Utan rekryterare blir det inte bra. Här vill jag också betona att HR behöver uppgraderas och sitta med i ledningsgruppen. HR-avdelningen är ju expert på organisationen och har tyst kunskap som kan underlätta rekryteringsprocessen.

Vad hoppas du på?

– Att vi så småningom kan stryka ordet rekrytering ur vårt vokabulär. På framtidens mobila arbetsmarknad kommer det att vara mycket enklare att hitta varandra. Medarbetare söker inte ett jobb, utan ett sammanhang med värderingar som stämmer med de egna, för då kommer man att trivas och leverera.

Läs även: Led dig själv först

 

 

3 STEG MOT EN FRAMGÅNGSRIK REKRYTERING

  1. Känn dig själv. Lägg tid på att undersöka vilka ni är som organisation. Vad är viktigt för er? Vilka värderingar lever ni upp till? Stäm av med medarbetarna.
  2. Lyft fram företagets värderingar i platsannonsen. Börja alltid med att berätta vilka ni är, som organisation.
  3. Välj en leverantör som fokuserar på värdegrundsbaserad och fördomsfri rekrytering.

Bli medlem

Har du blivit åldersdiskriminerad, eller diskriminerad av andra orsaker? Som medlem i Civilekonomerna kan du få hjälp. Här kan du läsa mer om vad facket kan göra för dig som blivit åldersdiskriminerad.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se