Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Man skapar balans på spänd lina mellan fyra höghus

Gärna mångfald – men med balans

Det pratas mycket om fördomsfri rekrytering där kompetens går före ålder, kön och ursprung. Men Stefan Tengblad, professor i HR, anser att verksamhetens behov måste få styra, ”och man ska vara medveten om att mångfald kräver mer tid”.

Allt fler röster vill främja ökad mångfald på den svenska arbetsmarknaden. Förra året introducerades roboten Tengai, som ska hjälpa till med en fördomsfri rekrytering och pr-konsulten John Mellkvist har framgångsrikt kampanjat mot ålderism under flera år.


Annons:

Är du medlem i Akavia? I så fall kan du komma och lyssna på John Mellkvist när han pratar om den nya åldern. Du hittar din ort här.


Mångfald är bra – eller är det så enkelt? Stefan Tengblad är landets förste professor i HR och har reflekterat mycket över begreppet.

Slätrakad medelålders man i vit skjorta och svart kavaj talar om mångfald
Stefan Tengblad. Foto: Malin Tengblad

— Vi ser en positiv utveckling överlag på den svenska arbetsmarknaden, där många arbetsgivare börjar ta hänsyn till större mångfald när de rekryterar, inte minst ligger tjänsteföretagen i framkant.

Att en del tjänsteföretag kommit långt beror enligt Stefan Tengblad på att de ser nyttan i att ha personal som speglar kunderna.

En annan framgångsfaktor med mångfald är att omvärldsbevakningen kan bli bättre. Ju mer homogen en arbetsgrupp är, desto större risk är det att alla i gruppen tänker samma sak och skärmar av sig i sin bubbla.

En heterogen arbetsgrupp där medarbetarna är olika gamla, består av både män och kvinnor och dessutom har olika ursprung har naturligt en större kontaktyta gentemot omvärlden.

Han vill göra Sverige åldersmedvetet

— Människor med olika erfarenheter kan bidra till verksamhetens problemlösning. Men jag tycker att det borde handla om att hitta en ökad balans i rekryteringen mellan det homogena och heterogena. För att mångfalden ska fungera behövs tydlig styrning och ledning.

Blandat kan alltså vara bra, under förutsättning att ledningen är införstådd med att det tar längre tid innan en heterogen grupp blir högpresterande. Cheferna måste vara införstådda med att lägga mer tid på att implementera verksamhetens kultur och normer. Alla medarbetare behöver ju förstå varandra och arbeta mot samma mål, trots olikheterna.

På intervju med en robot

— En grupp yngre medarbetare vet ju precis hur de ska umgås, men om gruppen utökas med några seniorer krävs en större insats för att få gruppkommunikationen att fungera. En annan utmaning kan vara att en nyanländ medarbetare behöver mer stöd för att fungera i en platt organisation, där alla förväntas ta eget ansvar och arbeta självständigt.

Stefan Tengblad vill därför poängtera utgångspunkten vid rekrytering ska vara att verksamhetens behov styr. Vilka kompetenser behövs för att den ska fungera? Han anser dessutom att det behövs mer forskning som studerar verksamheter som uppnått goda resultat vad gäller mångfald.

— Det handlar om organisationer som uppskattas av medarbetarna, har nöjda kunder, god ekonomi och tillväxt. Vad kan vi lära mer av dem när det gäller att arbeta med mångfald?

Arbetsgivarna med de bästa villkoren


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

 

STEFAN TENGBLAD, 53

Bor: I Säve, utanför Göteborg.
Familj: Två barn.
Bakgrund: Företagsekonom specialiserad inom organisation och ledarskapsutveckling. Var tidigare professor vid högskolan i Skövde sedan i höstas landets första professor i HRM, vid forskningsekonomiska institutionen och institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. HRM står för human resource management. ”Nu vill jag utveckla och samla forskningen om både personalarbete samt ledning och organisation”.
Om fackförbund: ”De bidrar till en ökad trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden”.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se