Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Anna Strömberg, fondförvaltare på Catella. Foto: Annika af Klercker

Fondförvaltare med fokus på hållbarhet

Anna Strömberg är fondförvaltare av hållbara fonder på Catella. Hon anser att hon fått sitt drömjobb. ”Jag har inte bara månadens jobb, jag har årtiondets jobb”, säger hon.

Anna Strömberg förvaltar en hållbarhetsfond och driver hållbarhetsfrågor internt.
– Vi söker aktivt efter bolag i Norden där hållbarhetsaspekter är en tydlig värdedrivare i affärsmodellen, antingen helintegrerat i affären eller att det genomsyrar affärstänket, till exempel klimatsmarta företag eller producenter som arbetar för miljövänlig tillverkning.

Men hållbarhet är långt ifrån det enda kriteriet för att en investering ska göras.
– Bolagets lönsamhet, avkastning och värdering måste också vara attraktiv för att vi ska gå vidare och investera.

Läs även: Upphandlare – ett omväxlande jobb

I rollen finns både möjligheter och utmaningar. Svenska företag har ett bra hållbarhetsarbete i grunden, men urvalet av rena hållbarhetsföretag är begränsat. Till detta kommer utmaningar i den större makroekonomiska bilden.
– Det är ett knepigt läge på börsen. Trots att räntan har fallit är bolagens investeringsvilja relativt låg och tillväxt är svår att hitta till en rimlig värdering. Många delar hellre ut pengar till aktieägarna än investerar i den egna verksamheten, säger Anna Strömberg.

En dag är sällan den andra lik, men det finns ett tydligt mönster.
– Största delen av tiden analyserar och letar jag efter nya investeringar samt följer upp befintliga innehav i portföljen. För att förstå affärsmodellen och vilka möjligheter bolagen har till avkastning framöver träffar jag bolagen, läser årsredovisningar, analyser och lyssnar på presentationer om dessa. Vid kvartalsrapporter kan vi stämma av om vi har rätt i våra antaganden. Däremellan följer jag det dagliga nyhetsflödet om företagen och träffar Catellas kunder.

Läs även: Nischbanker bygger sin verksamhet på hållbarhet

Anna Strömberg menar att man måste ha ett genuint intresse för samhälle och näringsliv och en nyfikenhet och vilja att gräva djupt i bolagen för att förstå deras drivkrafter och kriser.
– Därtill måste man vara analytisk med ett ordentligt sifferintresse.

Fakta

Plus med jobbet: 

Ombytligheten. Det är sporrande att inte veta hur dagen ska se ut.

Aktualiteten. Det är spännande och intressant att få sitta mitt i nyhetsflödet och fatta beslut utifrån det.

Utvecklande. Det är en förmån att få arbeta med och träffa så många intressanta och kompetenta människor varje dag. Att få lära sig om olika sektorer och bygga på sitt eget kompetenspussel.

Minus:

Det kan bli ett överflöd av information, vilket kan göra det svårt att sålla samt att få tiden att räcka till.

Fakta

Ålder: 43 år.
Bor: Täby.
Familj: Man och fyra barn.
Utbildning: Magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet.
Bakgrund: Jobbat 16 år som förvaltare på Nordea där hon senast drivit frågan att införa mer finansiell analys i hållbarhetsarbetet inom Nordea Responsible Investments.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se