Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco Foto: Peter Rosén

Fler ekonomer långtidsarbetslösa

Antalet arbetslösa ekonomer har stabiliserats på en hög nivå. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten i gruppen kraftigt. Det visar siffror från Saco och Arbetsförmedlingen.

Antalet ekonomer som var arbetslösa eller befann sig i program med aktivitetsstöd uppgick totalt till 13 101 personer i slutet av juli. Det visar siffror från Saco som på förfrågan av Civilekonomen bearbetat tillgängliga siffror från Arbetsförmedlingen. Motsvarande siffra för juli förra året hamnade på 13 024. Läget tycks därmed stabilt.

– Det är stabilt men högt. Fram till finanskrisen 2008 låg antalet arbetslösa ekonomer, inklusive de i program med aktivitetsstöd, på runt 6 000. Efter krisen ökade det till närmare 12 000 och har sedan gått ner och upp igen från den nivån, säger Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco som i nuläget inte har tillgång till uppgifter om arbetslösheten i procent.

Siffrorna från Arbetsförmedlingen gäller personer med minst två års eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi, handel och administration. En grupp där många civilekonomer kan antas ingå i och som annars är svårfångade i statistiken. Ett ofta använt mått för arbetslösheten bland civilekonomer är annars antalet ersättningsfall inom AEA (Akademikerna erkända a-kassa) som i nuläget uppgår till 1,8 procent (gäller juli 2014 och medlemmar i Civilekonomerna som även är medlemmar i AEA). Men problemet med AEA–siffran är att man missar civilekonomer som av olika orsaker står utanför förbund/a-kassan eller som inte är ersättningsberättigade.

Anmärkningsvärt med statistiken från Saco/Arbetsförmedlingen är att utvecklingen för ekonomer avviker från övriga akademiker. Dessutom har antalet långtidsarbetslösa ekonomer räknat som andel av öppet arbetslösa i gruppen ökat kraftigt från 29 procent till 34 procent (jämförelsemånad juli 2013/2014). Det är en ökning med 500 personer.

– Antalet arbetslösa akademiker har minskat under det senaste året, men bland ekonomer är nivån i stort sett oförändrad. Dessutom ser vi en påtaglig ökning av antalet långtidsarbetslösa ekonomer. En mycket bekymmersam utveckling, säger Thomas Ljunglöf. Han understrycker att juli månad normalt är en besvärlig mätperiod.

– Under juli är arbetslösheten som högst då många nyexade kommer ut från universiteten och inte får jobb förrän i augusti. Sedan tar många visstidsanställningar och arbetsmarknadsprogram slut innan sommaren.

Mer på civilekonomen.se