Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Ann-Charlotte Mellquist är verksam på forskningsinstitutet Victoria Swedish ICT. Foto: Jann Lipka

”Ekonomi och miljö måste hänga ihop”

Cirkulär ekonomi har blivit lite av ett modeord som gärna används i marknadsföringssyfte. Därför behövs en mätmetod som kan ta reda på hur mycket som faktiskt är återcirkulerat, menar forskaren Ann-Charlotte Mellquist.

Cirkulär ekonomi är en modell som allt fler företag börjat anamma eller intressera sig för. Den bygger på ett kretsloppstänkande där drivkraften är att sluta materialflödet och öka resurseffektiviteten. Det kan göras genom att till exempel återanvända restprodukter för att producera nya produkter eller att tillverkande företag behåller ägandet och i stället säljer endast funktionen av sina produkter. Exempelvis så har Renault börjat köpa tillbaka gamla bilmotorer för att bygga om och sälja igen, byggföretag som svenska Skanska och japanska Kajima har gjort det till en av sina affärsidéer att bryta ner byggnader för att utvinna material och dataföretaget Inrego köper använd IT-utrustning som de uppdaterar och säljer eller hyr ut.

– Linjär ekonomi drivs hårt av effektivisering och resursutnyttjande. I cirkulär ekonomi måste du lyfta blicken, tänka långsiktigt och ta ett helhetsgrepp för att hitta lösningarna, förklarar Ann-Charlotte Mellquist.

Läs också: Få vet vad cirkulär ekonomi är

Hon jobbar sedan ett år tillbaka på forskningsinstitutet Victoria Swedish ICT där hon bland annat undersöker hur västsvensk fordonsindustri kan inleda en omställning till en cirkulär ekonomi på ett sätt som minskar negativ miljöpåverkan och ökar konkurrenskraften för lokala aktörer.

Intresset för miljöfrågor har civilekonomen Ann-Charlotte Mellquist haft så länge hon kan minnas men det var efter finanskrisen 2008 som hon, efter att ha lyssnat på ett sommarprat med samhällsdebattören Anders Wijkman och läst hans och Johan Rockströms bok “Bankrupting nature”, som hon för första gången kom i kontakt med begreppet cirkulär ekonomi. Hon såg likheter mellan krediter och skulder som ökar inom finanssektorn och naturresurser som utvinns i snabbare takt än de återbildas. Att det pågick ett massivt lånande av både finanser och naturresurser.

”I cirkulär ekonomi måste du lyfta blicken, tänka långsiktigt och ta ett helhetsgrepp för att hitta lösningarna.”
Ann-Charlotte Mellquist

– Ekonomi och miljö måste hänga ihop om det ska kunna lösas. Affärsmodellen är själva kärnan i cirkulär ekonomi, att man ska tjäna pengar, och det hänger ihop med både företagsekonomi och nationalekonomi, säger Ann-Charlotte Mellquist.

I marknadsföringssyfte

De senaste åren har det hänt mycket, enligt Mellquist. Flera större företag som Ikea, H&M och Google har gått in som partner i Ellen McArthur Foundation, en organisation som har som mål att driva på övergången till cirkulär ekonomi. Det har gjorts en statlig utredning och tillsatts forskningspengar både i Sverige och inom EU.

Läs också: De vill sätta stopp för kontorsslöseriet

Samtidigt ser Ann-Charlotte Mellquist en tendens att cirkulär ekonomi har blivit ett begrepp som fler vill använda ur marknadsföringssyfte. Detta gör att det kan vara svårt att få en bild av hur långt in i cirkulära modeller vi faktiskt har kommit och om någon egentligen lyckats få till både en lönsam affär och ett slutet materialflöde.

– I en cirkulär ekonomi blir återvunnet material till slut lika med eller mer värt än nya råvaror. Även om en del företag har ökat sin återvinningsgrad så är vi inte riktigt där ännu.

Mätmetod behövs

Att ta fram en mätmetod för att få veta hur stor andel av produktens värde som är återcirkulerat är därför något som hon ser som angeläget och kommer att jobba vidare med.

Andra utmaningar som Ann-Charlotte Mellquist ser framöver är att få in cirkulär ekonomi i ännu fler sorters samtal, som till exempel inom nationalekonomin eller på ekonomiutbildningar.
– Vi är vana vid att samhället är organiserat på ett linjärt sätt, det kan vara svårt att göra andra val då och mycket läggs på konsumenterna. Att sluta materialflödet måste komma via producenterna, sedan behövs det en del politiska hjälpmedel och det skulle finnas ännu större potential om detta drivs där de finansiella musklerna finns, avslutar hon.

Läs också: Folk gillar att dela med sig

Ann-Charlotte Mellquist, 52

Yrke: Forskare.
Bor: Spånga, Stockholm.
Familj: Man och två vuxna döttrar.
Utbildning: MBA inom internationell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och MBA med inriktning på innovation, företagande och cirkulär ekonomi vid Bradford University i Storbritannien.
Drivkraft: Långsiktighet och helhetssyn.

Cirkulär ekonomi

Kännetecken för en cirkulär ekonomi är:

• Olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av varandras restprodukter och restenergi.
• Flera produktionsprocesser kombineras i samma värdekedja, olika produktionsprocesser tar tillvara varandras restmaterial.
• Drivs av förnybar energi och bygger på cirkulära tillgångar som biobaserade, förnybara och återvinningsbara material.
• Tjänster och funktioner (leasing) i stället för produkter. Grönare och effektivare produkter (ekodesign).
• Förlänger livscykeln genom reparation, uppgradering och återförsäljning.
• Möjliggör gemensamt brukande och ägande av produkter så att de utnyttjas i högre grad.

Källa: Naturvårdsverket

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se