Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Kvinnlig löpare får en bra start på arbetslivet

Bra start i yrkeslivet skapar bättre hälsa

En bra start i yrkeslivet är viktigt för att nyexaminerade ekonomer ska må bra. Men vad krävs för en lyckad övergång från studier till ett arbete? Det ska nu en forskningsgrupp från Karolinska Institutet undersöka i realtid.

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland unga vuxna. Övergången mellan studier och yrkesliv är ofta en dramatisk tid. För många unga innebär den här perioden byte av bostadsort, avslutade relationer och förändrade vanor och rutiner. Att landa på sitt första ”riktiga” jobb är ytterligare en påfrestning.

Är du nyexad som just landat i en roll som du utbildat dig till? Se filmen med Petter Gustavssons bästa tips: 

Blond slätrakad man är expert på bra start i arbetslivet
Petter Gustavsson.

— Det är en stor utmaning att vara ny i en yrkesroll, med höga krav, samtidigt som man är osäker på sin kompetens och inte vet om man är en del av arbetsgruppen. Allt det här sammantaget kan skapa stress och psykisk ohälsa, berättar Petter Gustavsson.

Läs om: Så kan du göra lönekarriär som nyexad

Han är professor vid Karolinska Institutet och leder en ny studie i realtid som undersöker hur nyexade ekonomer upplever sin första tid i arbetslivet, även kallad onboarding. Studien är ett samarbete med Civilekonomerna.

— Introduktionen ska underlätta övergången mellan utbildning och arbetsliv. Det är därför viktigt att arbetsgivare satsar på en god introduktion för ekonomer. KI:s forskning och dess resultat kommer (förhoppningsvis) att ge våra medlemmar och deras arbetsgivare praktisk nytta, betonar Ulrika Wallén, utredare vid Civilekonomerna.

Amerikanska studier har nämligen visat att ju bättre arbetsgivaren förmår att ta hand om sina nyanställda, desto bättre blir livskvaliteten för de anställda samtidigt som tillväxten blir högre. Arbetsgivare kan som sagt ha mycket att vinna på att satsa på en snabb och smidig introduktion till arbetslivet. Några exempel är traineeprogram och åtgärder som skapar samhörighet och lärande. Petter Gustavsson nämner Google och Twitter som exempel som arbetar framgångsrikt med onboarding.

Är du arbetsgivare som fått nya medarbetare? Se filmen med Petter Gustavssons bästa tips:

— Det är en viktig HR-insats att tänka ut hur man som arbetsgivare tar emot nya medarbetare på bästa sätt. Motsatsen kan bli dyrbar både för individen och företaget.

Läs även: Gör succé på nya jobbet

Kan unga ha för höga förväntningar på sin första tid i arbetslivet?

— Jag får ofta den frågan. Vi har tittat på ungas förväntningar och de är helt fantastiska. Nyexaminerade är motiverade och ser fram emot att lära sig nytt, göra skillnad och få nya kollegor och vänner. Vilka resurser!

Men starten i arbetslivet kan avgöra om det slutar med ohälsa eller med medarbetare som utvecklas, trivs och levererar.

Läs om: Jämlika team

— Arbetsgivare bör se de första nittio dagarna på en ny medarbetares anställning som en kurs. Det gäller att verksamheten har strategier för att personen ska lära sig jobbet och etablera relationer på arbetsplatsen.

Att underlätta för den nyanställda att bygga relationer är ytterligare en framgångsfaktor. Det kan vara genom en mentor eller handläggare som både normaliserar övergångstiden och ger återkoppling.

Läs också: Feedback framgångsfaktor

— De sociala behoven behöver också lyftas, det kan vara allt från att tillhandahålla ytor för personliga kontakter till att ordna regelbundna AW-träffar. Social prägling är oerhört viktig, poängterar Petter Gustavsson.

Nu hoppas han att studien ska ge ökad kunskap om vilka faktorer som bidrar till en lyckad introduktion i arbetslivet.

— Genom att studien sker i realtid så får deltagarna möjlighet att reflektera över sina egna utmaningar löpande, men framförallt bidrar de till att nästa kull med nyexaminerade förhoppningsvis får en bättre introduktion in i arbetslivet. Ytterst ska ju studien göra praktisk nytta för både medarbetarna och arbetsgivarna.

Läs mer: Psykisk ohälsa, chefen måste våga fråga


Annons:

Bli medlem

Civilekonomerna avser att gå samman med Jusek och bilda ett nytt och modernt fackförbund. Här kan du läsa mer om det planerade samgåendet.

PETTER GUSTAVSSON, 54

Familj: Fru och två barn.
Bor: I Stockholm.
Bakgrund: Forskare med beteendevetenskaplig bakgrund och professor på Karolinska Institutet. Hans forskargrupp bedriver forskning om högskolestudenters psykiska hälsa och studievillkor samt om den nyexaminerade högskolestudentens etablering och utveckling på arbetsmarknaden.
Tycker om facket: ”Fackens engagemang i vår forskning skapar en garant för att den är aktuell och kan göra praktisk nytta. Fördelen är också att vi kan diskutera forskningsfrågor och resultat direkt med arbetsmarknadens parter.”

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se