Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Anställ äldre – överlev längre

Det är positivt för ett företag att ha en högre andel äldre medarbetarei personalstyrkan - åtminstone om man ser till verksamhetens överlevnad. Det är en av slutsatserna i en ny svensk studie.

I många utvecklade industriländer – inte minst i västvärlden – ser den demografiska utvecklingen ut på ungefär samma sätt: befolkningarna blir äldre i takt med ökande livslängd och minskat barnafödande. Detta demografiska mönster kommer även med största sannolikhet att återspegla sig i näringslivet i form av äldre ålderssammansättningar hos ledningar, styrelser och personalstyrkor. Hur kommer detta då att påverka företagen? Frågeställningen har undersökts i en ny studie av forskarna tillika nationalekonomerna Mikaela Backman och Charlie Karlsson, båda verksamma vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

Han vill göra Sverige åldersmedvetet

Mellanblond kvinna med axellångt hår och rektangulära glasögon och gren skjorta pratar om äldre medarbetare
Micaela Backman.

– Det finns tidigare forskning som visar att företag som startas av äldre entreprenörer överlever längre än företag som drivs av yngre, men också att företagen som drivs av äldre entreprenörer har lägre tillväxttakt. Vi ville titta på om ålderssammansättningen hos personalen och cheferna har någon betydelse för överlevnaden för alla typer av företag, inte bara de nystartade, säger Mikaela Backman till Civilekonomen.

Cirka 350 000 svenska företag av olika storlekar och åldrar – både enmansfirmor och större aktörer, nya och äldre rörelser – ingick i studien som undersökte bolagens prestationer (överlevnad) mellan 2004 och 2013. En slutsats i studien, som i februari publicerades i vetenskapstidskriften The Journal of the Economics of Ageing, är att yngre och mindre bolag med äldre chefer överlever längre än nyare och mindre bolag som har yngre chefer.

– Vår studie visar att det är bra för små och unga företag att ha äldre chefer. De kan bidra med kapital, branscherfarenhet och ett nätverk av kunder, leverantörer och finansiärer. Det är nog så att de äldre cheferna också kan ha som mest inverkan hos yngre och mindre bolag jämfört med i större och äldre verksamheter.

Omvänt mentorskap

En annan tongivande slutsats i studien är att företagen med en större andel äldre (55 år och uppåt) bland de anställda uppvisar en högre grad av överlevnad än företag med yngre personalstyrkor. Detta förhållande gäller oavsett storlek och ålder på verksamheten. Varför det ser ut på detta viset undersöktes inte studien, men Mikaela Backman kommer med en potentiell förklaring. 

– Det kan nog finnas en form av kompletterande effekt som gör det positivt för de flesta företag att ha en hög andel äldre i personalen. De yngre kommer in med exempelvis energi, riskvilja och idéer medan de äldre stöttar upp med erfarenhet, kunskap och kontakter. De olika åldersgrupperna kompletterar varandra, säger hon. 

Mikaela Backman påpekar att studien visar en koppling mellan äldre chefer respektive en högre andel äldre i personalen och företagens överlevnad. Det är inte nödvändigtvis åldersstrukturen som är orsaken till utfallet. 

– Vi kan utifrån vår studie säga att sannolikheten för att företaget ska överleva är större om det har en äldre chef samt en högre andel äldre anställda. Men det kan också finnas andra faktorer som spelar in, exempelvis sektorn som man är verksam i. Det är ofta svårt att hitta direkta kausala effekter, säger hon.

Åldersdiskriminering en förlust för samhället

Civilekonomen har tidigare berättat om forskning som visar att det förekommer diskriminering mot äldre på arbetsmarknaden, till exempel vid rekryteringsprocesser och vid frågor om tillgång till fortbildning. Mikaela Backman säger att studien visar att äldre har stor betydelse inom näringslivet. 

– För personer som är över 50-55 år och som blir arbetslösa är det idag svårt att få ett nytt jobb. Där måste det till en förändring, näringslivet kan inte bara avskriva de äldre. De har många positiva egenskaper, även om variationen är stor inom gruppen, säger hon. 

Nu ska Mikaela Backman fortsätta forska på temat äldre och företagande. Hon ska bland annat undersöka om nya företag som startas av äldre individer har en annan tillväxt i omsättning, rörelseresultat och antal anställda jämfört med verksamheter som har yngre chefer och medarbetare. Hon vill även undersöka vilka som äldre entreprenörer samt chefer anställer, det vill säga om det finns en tendens att de anställer äldre medarbetare. 

– Vi går mot en äldre befolkning och därmed ett äldre näringsliv. Därför är det riktigt spännande att forska om de här frågorna och det finns många aspekter att titta på, inte bara kopplingen mellan bolagens åldersstrukturer och finansiella prestationer utan också medarbetarnas, chefernas och entreprenörernas hälsa, säger hon. 

Gärna mångfald men med balans


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

 

Studien i korthet

  • Forskarna Mikaela Backman och Charlie Karlsson tittade på hur ålderssammansättningen hos cheferna och personalstyrkorna hänger ihop med bolagens överlevnad.
  • Omkring 350 000 svenska företag av olika åldrar och storlek ingick i studien.
  • En slutsats blev att yngre och mindre företag med äldre chefer har högre överlevnad än unga och små företag med yngre chefer.
  • En annan slutsats är att företag med en högre andel äldre personer i personalstyrkan uppvisar högre överlevnad jämfört med verksamheter med en högre andel yngre anställda.
  • Studien är publicerad i vetenskapstidskriften ”The Journal of the Economics of Ageing.”
Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se