Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Påverka din lycka själv

Går det att bli lyckligare? Ja, enligt Filip Fors, lyckoforskare vid Umeå universitet, visar många studier på att det går att öka sin lycka.

Nordbor är redan rätt så lyckliga, enligt internationella enkätundersökningar är vi överlag nöjda med livet och de flesta av oss upplever ett högt välbefinnande i vardagen.
– Vår materiella standard är så pass hög att den inte längre påverkar vår lycka nämnvärt. För att bli lyckligare krävs kunskap och metoder, säger Filip Fors, doktorand i sociologi och lyckoforskare vid Umeå universitet.

I Frankrike utreder man på högsta politiska nivå strategier kring hur man ska främja lycka. I USA ligger lyckoforskningen i framkant, här i Sverige har den, tillsammans med positiv psykologi, tagit fart de senaste åren.
Enligt den amerikanska psykologiprofessorn Sonja Lyubomirsky, författare till boken Lyckans verktyg, som lyckoforskarna i Umeå använder i sin forskning, är 50 procent av vår förmåga till lycka genetiskt bestämd och 10 procent beror på omständigheter och slump. Men 40 procent kan man påverka själv.
– Tvärtemot vad många tror, blir vi inte lyckligare av pengar och prylar, den lyckokicken vi får när vi köper något nytt bleknar ganska snabbt. Även pengar är rätt oviktiga för lyckan, säger Filip Fors.

I stället är det andra faktorer som påverkar vår lycka, som i mätningarna jämställs med hur nöjd man är med livet samt hur mycket positiva känslor man upplever i vardagen.
– Socialt umgänge kommer högst upp, vänner och samtal, liksom att ge och vara snäll. Likaså har arbetet stor betydelse, särskilt om man upplever att det man gör i sitt arbete har mening, man är lyckligare om man upplever sitt liv som meningsfullt, säger Filip Fors.

Utmärkande för lyckliga människor är att de ägnar mycket tid åt familj och vänner. De har lätt för att uttrycka tacksamhet för vad de har. De är hjälpsamma, optimistiska inför framtiden, lever i nuet och njuter av livets glädjeämne. De motionerar ofta och har livslånga mål och ambitioner.
– Men den största lyckoeffekten har kärleken till en partner och goda vänskapsrelationer. Men det krävs att relationerna är bra och att man ger varandra positiva kommentarer för att de ska bli bättre. De kärleksrelationer som blomstrar och håller över tiden, är de där partnern är generös med beröm och visar uppskattning, säger Filip Fors.
Filip Fors har tillsammans med kollegor utifrån forskningen utformat ett lyckoprogram. Generna kan man inte ändra och inte heller vissa omständigheter.
Därför kan man rikta in sig på den resterande del som vi kan påverka: Beteende, tankar och handlingar i det dagliga livet.

Fakta

5 tips som kan leda till lycka

1. Ta reda på vad du blir lycklig av, anteckna varje aktivitet, använd skalan 1–10. Det du vill göra är inte alltid det du mår bäst av, exempelvis att titta på teve i stället för aktiva fritidssysselsättningar.
2. Meningsfullhet ligger nära lycka. Undvik stress, tidspress har stark negativ effekt på hur vi mår.
3. Ta reda på dina positiva karaktärsdrag, be vänner skriva ner fem positiva saker, använd dem.
4. Vårda dina sociala relationer, var generös med beröm för att förbättra dem.
5. Designa en dag där du gör underbara saker och var närvarande i nuet, tänk lycka.

Källa: Lyckostrategier utformade av Filip Fors baserade på bland annat Sonja Lyubomirskys forskning.


Mer på civilekonomen.se