Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Bli effektiv med dubbel läshastighet

Stjäl läsning av protokoll, PM och rapporter för mycket av din arbetstid? Då kan det vara dags för en lektion i snabbläsning.

Det finns en rad olika tekniker som kan användas för att läsa snabbare. Exempel är speedreading, flowmetoden och bi-focus. 
– Det är inget mystiskt, tvärtom, väldigt enkelt, alla kan lära sig att läsa 50 procent snabbare, säger Mats Eneroth.
Han har arbetat med och utvecklat teknikerna under mer än 20 år och är en flitigt anlitad föreläsare i studieteknik. De flesta läser inte på ett effektivt sätt. Det går långsamt och förståelsen är ofta låg. Vi har en inlärd läshastighet på i genomsnitt 250 ord i minuten.

Det kan enkelt gå att öva upp till 1 500–2 000 ord i minuten menar han.
– Vår läshastighet lärde vi in på mellanstadiet då vi var som mest formbara, säger Mats Eneroth och räknar upp några av de vanligaste felen (se ruta).
För att hitta en bra läsrytm gäller det att få ögat att fixeras så få gånger som möjligt på varje stycke. Genom att fixera grupper av ord i stället för enstaka ord blir man snabbare. Det gäller också att få blicken att hela tiden gå framåt och inte göra tillbakahopp, hjärnan lägger ändå till det man missat.

Enligt Mats Eneroth krävs endast en timme för att lära sig tekniken, men sedan behövs runt 20 timmars träning för att verkligen få upp läshastigheten.
– Genom att du blir medveten om vad som påverkar och bromsar dig när du läser kan du bli effektivare.
Flowmetoden är enkel, man för en guide, antingen finger
eller penna, under texten. Det gör att man inte stannar upp eller hoppar tillbaka i texten.
– På mindre än en minut flyter det och du har tjänat in 30 procent av tiden, säger Mats Eneroth.

Bi-focus går ut på ”gruppering av ord”, genom att läsa var tredje ord på raden, ser man även två ord före och två ord efter. På det viset ser man en grupp på fem ord åt gången och får en rytm i läsningen.
– Med Bi-focus-tekniken kan du lätt dubbla din läshastighet, den tar något längre tid att lära in och kräver träning, säger Mats Eneroth.
Snabbläsning handlar om metodik, att bryta ner helheten på detaljnivå för att på det viset kunna läsa en text snabbare.
– Skapa dig en överblick över materialet och prioritera vad som är viktigt. Ta reda på vad som är mål och syfte med varje text och vad du är ute efter, vad som angår dig. De största misstag vi gör är att vi läser för tydligt och noggrant, säger Mats Eneroth.
Gå först igenom materialet, titta på bilder, läs sammanfattningen, faktarutor, det ger en god känsla av vad det handlar om, vad man kan hoppa över.

Dela sedan upp texten i delar, snabbläs den löpande texten, markera i marginalen det som är viktigt. Därefter kommer fördjupningsfasen, där du läser noggrannare det som är markerat i texten. En text vi måste lära in behöver vi repetera fyra gånger, helst med intervaller på 10 minuter, en dag, en vecka och en månad. En tidsrymd vi oftast inte rör oss med på arbetet.

Fakta

Fyra fel som bromsar din läsning:

1 Du uttalar orden tyst i huvudet när du läser vilket drar ned läshastigheten.

2 Du hoppar tillbaka i texten när du tror att du missat något.

3 Du låter tankarna vandra iväg till annat än det du läser och tvingas läsa om långa stycken.

4 Du fastnar på ord du inte förstår. När vi läser texter på till exempel engelska så är det ofta med ord som vi inte förstår, men vi förstår textens budskap ändå.

Källa: Mats Eneroth


Mer på civilekonomen.se